Home

photo: Integral e^(5x) dx / integración por sustitución - YouTube

Date of publication: 2020-10-19 13:39

integral por sustitucion trigonometrica, integral por sustitucion division de polinomio sobre binomio, integral por sustitucion de sen(pi/x)